#RÓLUNK

A Tőkeportál az első magyar befektetéscélú közösségi finanszírozást nyújtó szolgáltató, amely élve az európai közösségi finanszírozási szolgáltatásról szóló rendelet biztosította jogokkal, az a máltai tőkepiaci felügyeletnél (MFSA) tevékenységi engedélyt szerzett. Ez az engedély arra jogosítja fel a közösségi finanszírozási szolgáltatót (a CSP-t), hogy közreműködjön a közösségi finanszírozási ajánlattétel nyilvános közzétételére, kampánygazdánként évi 5 M EUR összeghatárig, részvény, átváltoztatható kölcsön vagy kölcsön formájában. Jelenleg a részvénycélú kampányokba lehet befektetési szándéknyilatkozatot tenni.

A Kampány során a befektetők online fejezhetik ki érdeklődésüket az előzetesen ellenőrzött Kampánygazda és annak vezető befektetője (angyal vagy VC) által közzétett Kulcsfontosságú Befektetői Információs Adatlap (KIIS, korábbi nevén: Term sheet) elfogadásával, amely a Kampányoldalon jelenik meg. A befektetők további részleteket ismerhetnek meg az ajánlatról a Kampányoldalon közzétett marketinganyagokból, és megvitatják azokat a befektetői találkozókon (webináriumokon) és a Kampányoldalon, a fórumokon.

A befektetői profil megszerzéséhez azonosításra (KYC) van szükség, és két rövid teszt is méri a leendő Befektető tudását és kockázatviselési képességét. A befektetők a tőkét letéti számlára fizetik be, amelyhez a Kampánygazda csak a sikeres átvilágítás és KIIS-ellenőrzés után, egyidejűleg a részvények kibocsátásával férhet hozzá. Összhangban a Tőkeportál befektetővédelmi elkötelezettségével, a befektetők bizalmának megőrzése érdekében, a Kampánytulajdonosnak jelentési és közzétételi kötelezettségei vannak a kampány utáni időszakban, beleértve a kampányban bejelentett tervek teljesítéséről szóló rövid negyedéves jelentéseket három éven keresztül.

A Tőkeportál fő előnye a regionális stratégiája és a díjakban foglalt, személyre szabott szolgáltatás. A crowdfunding kreatív, valóban bottom-up, és hosszútávon áttörő változást hozhat a digitális, decentralizált és mégis összefogó erővel ható eszköze az ökoszisztéma-építésnek, a tőzsdei utánpótlásnak és a CMU-nak is. Ezek a célok jelentik a missziót, a drivert is. A vízió pedig egy intergrált EU-s platformba illeszkedés M&A útján.

A kampányindítási folyamat részletes összefoglalója: https://tokeportal.com/hogyan-indits-kozossegi-finanszirozasi-kampanyt/. További infok: https://tokeportal.com/gyik/. Minden angolul is elérhető. A kampány pedig jellemzően egy komfortzónán kívüli időszak, sok szimultán és agilis folyamattal, amit egy kameraképes alapítónak kitartóan és agilisen végig kell csinálnia.

A Tőkeportál a Kampánygazdáknak szolgáltat, de a befektetőket védi.

Összefoglalóan:

 1. A Tőkeportál (a TokePortal.com Ltd Malta) közösségi finanszírozási szolgáltatást nyújt (kampányszolgáltatás) a vonatkozó európai rendelet, az ECSPR révén. Az engedély révén arra vált jogosulttá, hogy vállalkozásonként évi є5M-ig közreműködjön bármely EU tagállambeli startup,  KKV nyilvános tőkebevonásának lebonyolítására részvény vagy convertible loan, vagy kölcsön révén, másodlagos kereskedést is biztosítva.
 2. A Kampány befektetési feltételeit az ECSPR KIIS-nek nevezi (Key Investor Information Sheet, voltaképpen term sheet); a kampánylebonyolítás során az előzetes auditon sikeresen átesett Kampánygazda és vezető befektetője (angyal vagy VC) által kidolgozott, a Tőkeportál által jóváhagyott KIIS-t kell publikálni a platformon, amihez a kampány egyéb marketinganyagai, webinárjai, fórum-aktivitása alapján informálódva, ahhoz tudnak a crowd befektetők csatlakozni.
 3. A befektetői státusz avagy profil azonosításhoz és tudás- továbbá kockázatviselési teszthez kötött.
 4. A tőkét letéti számlára fizetik be a befektetők, amihez a végleges átvilágítást követően, a részvény/egyéb értékpapír kibocsátásával egyidejűleg jut hozzá a Kampánygazda, amely aztán 3 évig negyedévente beszámol a – jellemzően türelmes – crowd befektetőinek a kampányban ígért tervek teljesítéséről. E folyamatnak kb є1000  fix költsége és 7% sikerdíja van. Ma, e piacméretben 1M EUR-ig érdemes gondolkozni, de már az idén el fogunk indítani nemzetközi kampányokat és meg fogjuk haladni ezt a piacméretet, egy év múlva már 5M EUR-os kampányunk is lesz.
 5. További szolgáltatások
 • a másodlagos kereskedés: a crowdfundingolt részvények kereskedését is tudja támogatni a Tőkeportál az úgynevezett Hirdetőtábla révén, amikor engednek még zártkörű fázisban, azaz olyan befektetései szindikálására is alkalmas, ahol a vezető befektető vagy az alapító célja, hogy exitlehetőségeit bővítse;
 • a nemzetközi best practiceben igen gyakori a tőkeáttétel kihasználása, a leverage: hogy VC-kkel és angyalokkal együtt, társbefektetőként is működjön a crowd round, évi є 5M-ig
 • az átváltoztatható kölcsönre is az ECSPR vonatkozik, aminek így évi є5M a limite, nem pedig az MNB által évi 150M HUF/ befektető.
 • A Tőkeportálnak, mint piactérnek, mint ökoszisztéma információs központnak a valódi és tettekkel jellemezhető missziója az ökoszisztéma-építés, hogy a hazai és regionális együttműködés, az ökoszisztéma belső és külső kapcsolatai is jelentősen erősödjenek. E célból is az alábbi szolgáltatásokat is nyújtjuk:
 • Az ötlet-vagy túl korai fázisú vállalkozásoknak inkubációs és mentorálási szolgáltatást nyújtunk akként, hogy adatszobaként, csak az arra jogosultak láthatják a formálódó anyagokat és szólhatnak hozzá azokhoz a platformon.
 • Ugyanezen funkcióval tudunk online hackhatlont is szervezni akár remote csapatokkal, amelynek a demo day-re lesz publikus a pitche, amire akár likegyűjtési kampányt indíthat. (1 like: 200 Ft, pld.)
 • A Tőkeblogon folyamatosan jelennek meg szakmai cikkeink, podcastjaink.
 • A Mentorplatform közösséggé kezd válni, havi egy mentoreseményt szervezünk, amin jellemzően 15-25 mentor vesz részt. Mentoraink havi 2 óra pro bono mentorációt nyújtanak a velünk szerződött ügyfeleknek, Kampánygazdáknak. Ugyanezen oldalon bemutatott Partnereinknek ugyancsak jó megjelenési lehetőséget biztosítunk, hírleveleinkben, rendezvényeinken, közösségi média csatornáinkon.

#KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁS

Tudj meg többet a közösségi finanszírozásról

A közösségi finanszírozás (crowdfunding) egy innovatív pénzügyi szolgáltatás, ami a vállalkozás tőkeemelését online kommunikációs kampányon keresztül valósítja meg. A közösségi kampányok piactere a közösségi finanszírozási platform. A platformon regisztráló lakossági és intézményi befektetők sokasága (crowd) számos kisebb és nagyobb összegű befektetést hajt végre a kampánygazda vállalkozásba. A több hónapos kampányok során az online fórumon kérdeznek a kampánygazdától és megismerik a vállalkozás működését.

*MIÉRT VÁLASZD A TŐKEPORTÁLT?

Mentorprogram

Inkubációs-mentorálási szolgáltatásunk során a Kampánygazdákat szakértő mentor csapatunk támogatja a jogi, üzletfejlesztési és kommunikációs kihívások sikeres teljesítésében.

Startup ökoszisztéma

A Tőkeportál a startup-ökoszisztémát építő, szervező tevékenysége révén építi a befektetői és a kampánygazda-közösséget. Az ökoszisztéma-építés küldetés és befektetés: a létező szereplők közötti feladatmegosztást, hatékonyságot segíti elő, és a hosszú távon gondolkozó szereplők aktivizálását jelenti.

Befektetők sokasága – a crowd

Egyszerűbb és gyorsabb, több befektetőt elérő tőkeszerzési lehetőséget biztosítunk! Befektetői körünk az egészen kis befektetőktől kezdve a kockázati tőke-, az angyal- és intézményi befektetőkig jelen vannak a Tőkeportál oldalán!

Értékteremtő, hatékony tőkebevonás

A közösségi finanszírozás egy értékteremtő hatékony tőkebevonási forma: amely a befektetők tömegeit tudja a Tőkeportálon keresztül gyors befektetésre ösztönözni, és a vállalkozásoknak online felületet, marketing megjelenést, tőkepiacteret biztosítani. Akár pár tízezer forinttal bárki elkezdheti a befektetővé válást. A kampány során a vásárlóból befektető, a befektetőből vásárló válhat.

Szakértelem

Lassan öt éve folyó előkészítői munkánk során szerzett tapasztalatokon alapulva hiszünk abban, hogy a jelenleg folyó nemzetközi és hazai szabályozási folyamat végén Magyarországon is helye van a világon egyre gyorsabban fejlődő közösségi finanszírozásnak.

Nincsenek rejtett költségek

A mérsékelt fix költségeken felül csak sikerdíj-alapú levonások terhelik a vállalkozások tőkeszerzését.

*HOGYAN MŰKÖDIK

A közösségi befektetés és kampányindítás folyamata a Tőkeportálon

A közösségi kampány indításának folyamata a Tőkeportálon

Befektetési célú kampányt befektetésre alkalmas vállalkozás tud indítani, amelyik a mentorprogram segítségével elkészíti a kampányhoz szükséges, a keresett tőkét bemutató üzleti tervet. Indítsd be a saját vállalkozásodat, írd meg a saját sikersztorid. A kampány-előkészületek elvégzésében végig támogatunk, de ez több hónapot is igénybe vehet.

Részletek

#TŐKEPORTÁL

A Tőkeportál Csapat

*VÍZIÓNK

A Tőkeportál víziója, hogy a hazai és a regionális startup világ információs központjává és hatékony piacterévé váljon.

Azért dolgozunk, hogy a Tőkeportál a régió egyik vezető közösségi finanszírozási szolgáltatója legyen: olyan elsődleges és másodlagos piacot hozzon létre a kezdő-és kisvállalkozási ökoszisztéma számára, ahol befektetők sokaságától hatékonyan tudnak tőkét bevonni. Ezzel Részvényeseiknek egyedülálló értéket teremtünk. Azon dolgozunk, hogy piactér-szolgáltatásunk szeretetmárkává, információs és árazási központtá váljon; az itt tőkét kapott vállalkozások évek múlva is sikeres vállalkozásokként működjenek. Lépjen új tőke a gazdaságba, és váljon a közösségi finanszírozás a gazdaság organikus, versenyképes és transzparens fejlődésének motorjává. A közösségi finanszírozás fejleszti a megtakarítók pénzügyi tudatosságát, és támogatja a hatékony, versenyképes, átlátható, válságálló gazdasági növekedést.

*KÜLDETÉSÜNK

A Tőkeportál víziója, hogy a hazai és a regionális startup világ információs központjává és hatékony piacterévé váljon.

Küldetésünk a tőkéhez való hozzáférés demokratizálása: egy olyan befektetési piactér létrehozása, ami növeli a magánszemélyek és az intézmények befektetési lehetőségeit, könnyebb hozzáférést biztosít a startupok és kezdő vállalkozások számára a tőkéhez, valamint hozzájárul a tőzsdeképes vállalkozások számának növeléséhez. Köztudatba kell hoznunk, hogy a közösségi finanszírozás a leghatékonyabb tőkebevonási mód a vállalkozás számára, mert nemcsak tőkéhez jut, hanem brandet is épít.

*A TŐKEPORTÁL ELŐNYEI

Biztonságos

A Tőkeportál ajánlatokat nem párosít, vagyont nem kezel, a kampányokba befektetett tőkék a pénzintézeti letéti számláról a vállalkozásba kerülnek, a befektetők részvényekhez jutnak.

Egyszerű

A teljes és befejezett regisztráció után a befektetők online szerezhetnek részesedést a kiválasztott vállalkozásban.

Hatékony

A befektetni vágyókat és a tőkét kereső vállalkozásokat egy online felületen összekapcsolja.

*PARTNEREINK

Együttműködő Vállalkozások és Szervezetek

6
7
Tőkeportal_partnerek_logo
tg_footer_logo
11
CROWD-FUND-PORT_for_Combinations
pinterattila
polecat
xventures
PenzSztar-logo500
logo_conorfound
feheralbatrosz_logo
kibu
h13
quantumleap
prEXCELerator
BNL
Creative-accelerator
Pécsi tudományegyetem

*TŐKEPORTÁL BLOG

Hírek és Események