#TŐKEPORTÁL

Fogalomtár

A Tőkeportál szabályzataiban, szerződéseiben és kommunikációjában gyakran használt fogalmak magyarázata

A Tőkeportál a jogszabályi keretek és a nemzetközi jó gyakorlat[1] alapján szervezi meg működését, jelenleg olyan tevékenységet folytat a tőkepiacon, amely nem tartozik a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) engedélyezési hatáskörébe. Szolgáltatásunkat elsősorban Általános Szerződési Feltételeink és a kapcsolódó szabályzataink szabályozzák, amelyek minden Azonosított Felhasználónk számára elérhetőek.

Jelen oldalon a Tőkeportál szabályzataiban, szerződéseiben és kommunikációjában gyakran használt fogalmak magyarázatát olvashatod.

Kérdés esetén írj a hello@tokeportal.com-ra vagy használd a Platformon (az appon) belüli chatszolgáltatást!

 

[1] A nemzetközi jó gyakorlat (best practice) alatt következetesen az európai uniós jog alatt működő befektetési célú (equity based crowd funding, crowd investing) platformok által követett közismert és bárki által megismerhető gyakorlatot értjük.

ÁFFBÁltalános Felhasználási Feltételek Befektetés-célú Kampányokhoz
ÁFFTÁltalános Felhasználási Feltételek Támogatás-célú Kampányokhoz
ÁSzFÁltalános Szerződési Feltételek
Azonosítási eljárásA Tőkeportál által lefolytatott, az ÁSzF-ben meghatározott, az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelő eljárás, amely során a Felhasználóból Azonosított Felhasználó lesz.

 

Azonosított FelhasználóA Platformon az Azonosítás folyamatát sikeresen befejezett Felhasználó.
ElőregisztrációElőregisztrációnak nevezzük a Tőkeportál illetve egy adott kampány indulását megelőző regisztrációt a platformon.
FelhasználóA Felhasználó az email-címmel vagy közösségi média profillal a Platformon regisztrált, de még nem azonosított (azaz egyedileg előre nem meghatározott) természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Platformon közölt tartalmak csak korlátozott részéhez férhet hozzá.
FórumA Platformon létrehozott üzenetváltásra alkalmas online felület, amelyen a Befektetők vagy Támogatók közvetlenül a Kampánygazdának tehetik fel kérdéseiket.
Impact, társadalmi hatásA Közösségi Befektetők vagy Támogatók számára a Kampány vonzerejét növeli, ha a pénzügyi szempontból eredményes működés mellett megoldásukkal társadalmi kihívásokra is képesek választ adni, a fenntarthatóságra különösen ügyelnek. Az impact hatást kiváltó vállalkozások különösen alkalmasak Közösségi Finanszírozásra, hiszen az adott társadalmi probléma kapcsán érintett közösségek a megoldás reményében a Kampány Befektetőivé vagy Támogatóivá válhatnak.
Kampány Első Napja Az a banki munkanap, amelyen a Kampánygazda a Kampányt a Platformon közzéteszi, azaz elindítja.

 

Kampány időtartamaA Kampány időtartama a Kampány információi között feltüntetett időtartam (naptári napok számában, a Kampány Utolsó Napját is meghatározva), ameddig a Kampány tart, és amely alatt a Tőkecélt, illetve Célösszeget el kell érni: ez a nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelően maximum 45–60 nap.

Kampányidőszak alatt a Kampányra való teljes felkészülést, a Kampány időtartamát és befektetés-célú kampány esetén az alaptőke-emelés lebonyolításához szükséges időszakot értjük.

A zárt, illetve nyílt kampányszakaszok külön számlálják a Kampányból hátralévő napok számát.

Kampány Utolsó NapjaA Kampány oldalán megjelölt banki munkanap, kivéve akkor, ha a Kampány korábban elérte a maximális Tőkecélt, illetve Célösszeget. (Lásd még: Sikeres Kampány.).

 

Kampányindítási megállapodás

 

A Tőkeportál és a Kampánygazda vagy alapítója között az együttműködés kezdetekor létrejött írásbeli megállapodás, amely tartalmazza a Kampány egyedi feltételeit, így a Tőkecélt, illetve Célösszeget, a kampánystruktúrát, a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jövőbeni együttműködés feltételeit. Az együttműködés üzleti feltételeit a Kampányindítási megállapodás részét képező ÁSZF szabályozza, különös tekintettel a kizárólagosságra és a díjak számításának alapjaira. E megállapodás 4 munkanap térítésmentes konzultációt tartalmaz, az azon felül igénybe vett konzultáció térítésköteles.
KampányvideóA nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelő, 2–4 perces nyilvános videó, amelyben a Kampánygazda bemutatja a vállalkozás történetét, vezetőit, tervezett működését és a Kampány célját.
MentorálásA Tőkeportál, illetve Partnerei által a Kampánygazdák részére a saját maga vagy a mentori nyilvántartásában szereplő személyek által nyújtott, a tőkebevonásra és a Kampányindításra felkészítő szolgáltatása, kedvező árazás mellett.
Panasz

 

A Panaszkezelési Szabályzat alapján, a Felhasználó által szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, honlapon keresztül) tett megkeresés, amelyben a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a Tőkeportál részéről történő teljesítéssel, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő tevékenységét vagy elmulasztását kifogásolja a panaszos.
PartnerA Tőkeportállal szerződéses kapcsolatba lépő természetes és jogi személyek.
PitchA Befektetési vagy Támogatási lehetőség (kérés) bemutatása, azaz a Tőkecél, illetve Célösszeg bemutatása, indoklása, és annak felhasználási terve. Jellemzően egy 3–8 perces élő prezentáció a kért összegből megvalósítandó pénzügyi (üzleti) tervről, amit egy 15–20 oldalas írásbeli prezentáció (Befektetési deck, Támogatói deck vagy pitch deck) kísér. A nemzetközi gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a kampányt összefoglalóan pitchnek nevezik. A Kampányvideó az írásos deck videós változata, tehát az is egy pitch. (Lásd még: Kampánydokumentáció).
Portál, platformA www.tokeportal.com és a www.app.tokeportal.com/, valamint a további, a Tőkeportál tulajdonába kerülő domain-eken elérhető weboldalak e célra kialakított internetes felületei.
Ptk.A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
RegisztrációA Platformon email címmel vagy közösségi média profillal történő regisztrációs eljárás, ami böngészést és Támogatási Tranzakció indítását teszi lehetővé, de nem teszi lehetővé a részletes szabályok és a Kampányokbefektetési feltételeinek megtekintését, vagy Befektetési Tranzakció indítását sem, mert ahhoz Azonosítás szükséges.

 

Sikerdíj, jutalékA Kampányidőszakban sikeresen bevont tőkéből, illetve támogatásból a Díjszabályzat alapján a Tőkeportálnak járó nettó jutalék.
Sikeres Kampány A Minimális Tőkecél, illetve Minimális Célösszeg elérésekor a Kampányt a Tőkeportál sikeresnek minősíti, de a Kampány akkor még annak lejáratáig tovább zajlik. Ha a Maximális Tőkecélt, illetve Maximális Célösszeget a Kampány a lejárata előtt eléri, akkor a Tőkeportál a Kampányt lezárja.

Befektetés-célú kampány esetén ezt követően minden Befektetőnek el kell utalnia az előleg és a Befektetés közti különbözetet. Ha a zárást követően a Letéti számlán összegyűlt tőke eléri a Minimális Tőkecélt, akkor a Tőkeportál a Kampányt véglegesen sikeresnek nyilvánítja. Ezt követi az alaptőke-emeléssel kapcsolatos cégjogi eljárás és a részvénykibocsátás, allokáció.

TőkeportálTőkeportál Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TranzakcióHáromféle Tranzakciót különböztetünk meg: a Támogatásit, a Befektetésit és a Kampányindításit.

Támogatási Tranzakciót bármely regisztrált Felhasználó indíthat a Támogatom gombra való kattintással, majd a támogatási összeg befizetésével.A Befektetési és Kampányindítási Tranzakciók a Tőkeportálon a Befektetői profillal rendelkező, Azonosított Felhasználók által végezhető műveletek. Mindkét esetben akkor jön létre a Tranzakció, ha azt a Tőkeportál jóváhagyja. Mindkét Tranzakció kétlépcsős:

A Befektetési Tranzakció a Befektetek gombra való kattintással elfogadott Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozattételt jelenti, ami a megadott befektetendő összeg alapján számítandó előleg átutalásából áll. Sikeres Kampány esetén a végleges nyilatkozattétel az előleg és a Befektetés összege közötti különbözet határidőre történő átutalásából áll.

Az Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozat visszavonható a Kampány Utolsó Napjáig.

A Kampányindítási Tranzakció a Tőkeportál által előzetesen jóváhagyott végleges Kampánydokumentáció feltöltéséből, és a Kampány indításából áll.

UtókövetésA Kampánygazdának a Kampány során vállalt későbbi üzleti teljesítménymutatóinak (KPI) előre meghatározott időközönként történő közlése, és az ahhoz rendelt Információs idő, ami alatt a Befektetők vagy Támogatók a Kampánygazdától kérdezhetnek a vállalkozás vagy szervezet teljesítményéről.
Vállalati ProfilAzonosított Felhasználó által létrehozott olyan Befektetői Profil, amely mögött jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet áll.
Zártkörű Kampányszakasz A Tőkeportál által jóváhagyott, de (még) nyilvánosságra nem hozott zárt (zártkörű) tőkebevonási szakasz, amikor a Kampánygazda döntése szerint csak az általa kijelölt, a Platformon regisztrált Befektetők, illetve Támogatók számára elérhetőek a Kampányinformációk. A zártkörű fázis célja lehet az, hogy a Kampányt csak a Kampánygazda vállalkozás által előre meghatározott Felhasználók lássák a Platformon, illetve Befektetés-célú kampány esetén a Vezető Befektető megtalálása. A zárt, illetve nyílt kampányszakaszok külön számlálják a Kampányból hátralévő napok számát.
AngyalbefektetőJelentős befektetői, vállalkozói és/vagy iparági tapasztalattal rendelkező magánszemély, aki korai fázisban lévő vállalkozások működését finanszírozza, tanácsokkal és személyes összeköttetéseivel segíti a vállalkozás fejlődését, a Kampányban akár Vezető Befektetői szerepet vállal, és ezért cserébe jellemzően kisebbségi részesedést szerez a Kampánygazdában. Angyalbefektetőnek az minősül a Platformon, aki legalább egymillió Ft befektetését vállalja akképp, hogy befektetése nem lehet anonim.
BefektetésA Befektetői Profillal rendelkező Felhasználónak az adott Kampány “Befektetek” gombjára történő kattintással tett szándéknyilatkozata, amellyel jogosultságot nyer a Kampányban bemutatott befektetési lehetőség részleteinek megtekintésére, a részvények átvételére vonatkozó Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozat megtételére A végleges nyilatkozat a teljes befektetési összeg határidőben történő átutalását követően, annak megfizetésével áll elő.
Befektetési csomag (perks)A Kampánygazda szerkesztheti úgy a Kampányát, hogy – a Befektetői érdeklődés felkeltése érdekében, a Közösségi Finanszírozás nemzetközi jó gyakorlata alapján – a különböző összegű Befektetési szándékokat a befektetési összeghez képest kis értékű juttatásokkal jutalmazza. Az adott Befektetési összeghez tartozó juttatás a Befektetési csomag.
Befektetési Feltételek A Kampánygazda által a Befektetési Dokumentáció részeként a Befektetői profillal rendelkező Felhasználók számára közzétett, a részvényesek jogait, az árazást, és minden egyéb lényeges információt tartalmazó dokumentum, amely alapján a Kampánygazda – sikeres Kampány esetén – a Vezető Befektetővel, illetve a többi Befektetővel lebonyolítja a tőkeemelést. Ha a Befektetési Feltételek indikatívak, azaz nem kötelezőek, akkor elképzelhető, hogy azokat a Kampánygazda a Tőkeportál előzetes jóváhagyása esetén az összes Befektető egyidejű informálása mellett a Kampány végén kismértékben módosítja.
BefektetőA Platformon Befektetői profillal rendelkező, Azonosított Felhasználókat egységesen Befektetőnek nevezzük. A Bszt. alapján két csoportjukat különböztetjük meg: a Minősített és a Nem minősített Befektetőket.

A Tőkeportál a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően, a Kockázati Tájékoztatóban részletezett kockázatok csökkentése érdekében azt ajánlja, hogy az Angyalbefektetőként hitelesített befektetőkön kívül, a nem minősített Befektetők Kampányonként maximum 3.000.000,- Ft, azaz három millió forint befektetést vállaljanak, továbbá, éves szinten a befektetési célú megtakarításaik maximum 20%-nak megfelelő összeget fektetessenek a Kampányokba.

Befektetői ProfilAz Azonosított Felhasználó által a Platformon a bankszámla és értékpapír-számla adatainak megadásával létrehozott profil. A profilok tartalma nem nyilvános. A Befektetői Profil létrehozásakor a Felhasználó köteles megjelölni azokat az iparágakat, amelyekbe sorolható befektetési lehetőségek érdeklik.
Befektetői DokumentációA Kampánygazda által készített és Tőkeportál részére jóváhagyásra benyújtott dokumentum csomag, amely tartalmazza a kampányvideót, a kampányleírást, a pénzügyi tervet, az egyoldalas nyilvános összefoglalót (one pager), a befektetési prezentációt (deck), valamint a Befektetési Feltételeket magyarul és angolul. Jóváhagyást követően e dokumentumok a Kampány indításakor lesznek elérhetőek a Befektetők számára.
Befektetői kockázatvállalási kérdőívMinden nem minősített Befektető által kitöltendő rövid online teszt, ami a kezdő vállalkozásokba (startupokba) való Befektetés kiemelt kockázataira hívja fel a figyelmet.
Bszt.A befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Cégérték A cégérték a Kampány előtti cégérték, amit úgy számít ki a Kampánygazda, hogy a bevonandó tőkéért kínált részesedéssel együtt számított jövőbeli cégértékből levonja a felkínált részesedés értékét, azaz a minimális Tőkecélt.
Előzetes Kötelezettség-vállalási Nyilatkozat (EKNy)A Befektetési szándék kinyilvánításának módja, amelyet a Befektetői Profillal rendelkező Felhasználó az adott Kampánnyal kapcsolatos befektetésre szánt összeg megjelölésével tesz meg, s amit a Kampánygazda a szándék érvényességét bizonyító előlegnek vagy a teljes összegnek a letéti számlán határidőben történő jóváírásakor fogad el. A Tőkeportál az előleg összegét és a letéti számla adatait az EKNy visszaigazolásával együtt közli a Befektetővel.
Értékpapír-számlaA tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 46. pontja szerint a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.
ExitA vállalkozás eladása, jellemzően felvásárlás vagy tőzsdei bevezetés során történő értékesítés, amely a startup vállalkozások esetében, jellemzően évek múlva következik be, amikor a Befektetők el tudják adni a vállalkozásban szerzett teljes részesedésüket. A korai fázisban lévő vállalkozások befektetői leggyakrabban az Exit során realizálnak nyereséget a Befektetéseiken, illetve a részvények (másodlagos forgalmazása révén történő) eladása során. A Tőkeportál nem szabályozott piac, amely a másodlagos kereskedelmet bonyolít, de megjeleníthet vételi és eladási ajánlatokat, amiket a Befektetők a Platformon kívüli adásvételben bonyolíthatnak le.
Fedezett hónapok számaA vállalkozás fenntarthatósága alatt az üzleti terve szerinti havi fix költségek (burn rate) fedezettségét értjük, hónapok számában kifejezve, amit a Kampánygazda az Egyoldalas Összefoglalóban, illetve a Pénzügyi terv összefoglalóban jelez.
Forgalomba hozatalAz értékpapír tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás.

A Tőkeportálon induló Kampányok a zártkörű forgalomba hozatal jogszabályi feltételeinek felelnek meg.

Zártkörű Forgalomba hozatal az előre egyedileg azonosított (ismert), Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatot tett Felhasználók által eszközölt, új részvények kibocsátásával létrejövő alaptőke-emelés a Kampánygazda vállalkozásban.

Ha az adott Kampányban a forgalomba hozatal jegyzéssel történik, azt a Tpt. szabályozza.

Jogi Megfelelés A Tőkeportál a saját szabályzatait az európai uniós és a magyar jogszabályokkal összhangban alakítja ki és egymással is, szerződéseivel is összehangolja (compliance).

Befektetés-célú kampány esetén a Kampánygazdák vállalkozásait két lépcsőben vizsgálja: az alapfokú jogi megfeleltetés során a cégstruktúrát alakítják ki, hogy a Kampánygazda vállalkozás zártkörű forgalomba hozatal révén részvénytőkét tudjon bevonni, A 2. lépcső az alaptőke-emelés. E két lépéshez szükséges dokumentumokat a Tőkeportál által kijelölt/jóváhagyott ügyvédi iroda bevonásával a Kampánygazda készítteti el.

 

Befektetés-célú kampányA részvénycélú közösségi finanszírozási platformok nemzetközi jó gyakorlatával és a jogszabályokkal összhangban, a Kampány a Kampánygazda vállalkozás értékpapírjainak zártkörű forgalomba hozatalára irányuló eljárás, ami a Kampánygazda által benyújtott, a Tőkeportál által jóváhagyott és a Platform felületén közzétett, előre meghatározott időtartamig tartó, elektronikus Kampánydokumentációt tartalmazó online tartalom, amelynek része a Kampánygazda által a Kampányra hivatkozó bármilyen kommunikáció. A közösségi finanszírozási kampányokra jellemző a Befektetői Profillal rendelkező Felhasználó számára a Platformon belül elérhető Fórum is, ahol a Kampánygazdától kérdezhetnek a befektetési lehetőségről.
Kampánygazda

 

Az a zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.), amely a Platformon indított Kampányával hívja fel a Befektetők figyelmét a tőkebevonási igényére. A Zrt.-vé alakulás vagy a Zrt. alapítás a részvények ellenében történő befektetés miatt szükséges jogi eljárás, amelynek szükségessége esetén a Tőkeportál szakmai segítséget tud nyújtani a Kampánygazda részére.
Befektetési Kampány-dokumentáció

 

 

A Kampánygazdának a Tőkeportál részére felülvizsgálatra és jóváhagyásra beküldendő dokumentációja, amely tartalmazza a Kampánygazdát és a Tőkecél felhasználását bemutató, a kockázati tőke iparág jó gyakorlata alapján készített, a Kampány során a befektetők által megismerhető Befektetői Dokumentációt is, továbbá, az azokat alátámasztó dokumentumokat, beleértve a Vezető befektetői Megállapodást is.

A Kampánydokumentáció a Kampány alatt nem módosítható, és 3 hónapig érvényes, amely maximum 30 nappal hosszabbítható, de ha ezalatt nem indul el a Kampány, a dokumentációt frissíteni kell.

A Tőkeportál a scoring folyamat során vizsgálja a Kampányokat.

A Kampány előkészítése és a közzétételre vonatkozó jóváhagyása során a Tőkeportál úgy tekinti, hogy a Kampánygazda vállalkozástól származó információk megfelelőek, érthetők, nem félrevezetők. A lényeges számszerű múltbeli adatokat, azok koherenciáját a Tőkeportállal együttműködő Vezető Befektető, vagy a Tőkeportál alapfokú szinten átvilágítja, de azok helyességéért nem áll helyt. A Tőkeportál ugyancsak felülvizsgálja a jövőbeli növekedésre vonatkozó előrejelzéseket, és azok kontextusát is, abból a szempontból, hogy azok spekulatív voltára, és a lényeges kockázati faktorokra a Kampánygazda kellőképpen felhívja-e a figyelmet. Ennek során a Tőkeportál, illetve a Vezető Befektető a kockázatitőke-iparágban ismert értékelési (scoring) módszert használja és csak olyan vállalkozásokat enged Kampányt indítani, amelyek „befektetésre alkalmas” értékelést kapnak. Ennek során azonban tévedhet, illetve elkerülheti a figyelmét bármilyen releváns vagy hamisított információ. A tervek hibátlanok lehetnek, a valóságtól azonban jelentősen eltérhetnek. A Tőkeportál kötelezi a Kampánygazdákat a változások megfelelő, prudens és etikus kommunikálására a Kampány lezártát követő 3 éven keresztül.

 

Kockázati Tájékoztató A Tőkeportál által készített tájékoztató anyag, amelynek célja, hogy a potenciális Befektetők tájékozódjanak a Platformon keresztül történő Befektetések kockázatairól, amelyet a konkrét befektetési döntés meghozatala előtt a Befektetőknek el kell fogadniuk.
Befektetés-célú közösségi finanszírozásAlternatív (bankrendszeren kívüli) finanszírozási forma. Befektetés-célú Közösségi Finanszírozás alatt az erre szakosodott, internetes platformokon közzétett zártkörű részvénytársaságok által indított tőkegyűjtési Kampányokat értjük, amelynek feltételei a Ptk. zártkörű forgalomba hozatali szabályainak feleltethetők meg figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó rendeleteit is. A befektetési lehetőség általános információi a Látogatók és a Felhasználók számára is elérhetőek, de az ajánlat csak a Befektetői profillal rendelkező, egyedileg előre meghatározott, Azonosított Felhasználók számára érhetők el. A tőkebevonás akkor sikeres, ha a letéti számlára beérkező előleg, illetve tőke alapján számított összeg a Kampányban meghatározott időtartam alatt eléri a minimális Tőkecélt. Az így alaptőkét emelt társaság zártkörű részvénytársaságként folytatja tovább a működését, az új részvényesek a Kampánygazda vállalkozás irányításában – a Befektetési Feltételekben előre részletezett feltételeknek megfelelően – jellemzően nem vesznek részt.

(Nem csak részvénycélú Közösségi Finanszírozás ismert, a további formákat a GYIK részletezi.)

KPIÜzleti teljesítménymutató, azaz a Kampányban közzétett, az üzleti terv mérföldköveinek teljesítését jól reprezentáló mutatók, amelyeket a Kampánygazda közzétesz a Tőkeportál és a saját online felületein, lehetőséget biztosítva a Befektetőnek kérdések feltevésére, illetve azok megválaszolására.
LikviditásLikvidnek nevezzünk egy eszközt akkor, ha az az adott piacon jellemző időn belül piaci áron eladható. A startup vállalkozások részvényei, bár jellemzően forgalomképesek, de nem likvidek, mert forgalmazásuknak nincs szervezett piaca. Többek közt a likviditás hiánya (az illikviditás) jelenti a kezdő vállalkozásokba való Befektetés kockázatát.
Minősített BefektetőA Bszt. 48-51. §-a szerint szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek tekintett, Befektetői profilt létrehozott Felhasználó. Az erről szóló igazolást a Felhasználó értékpapír számlavezetője adja ki.
Részesedés, árazásA Kampányban kért tőkéért (a Minimális Tőkecélért) cserébe a Befektetők részére zártkörű forgalomba hozatal során felajánlott, a megemelt alaptőke megadott hányadát képviselő részvényben megtestesülő, a teljes alaptőke %-os formában kifejezett (kisebbségi) aránya.
Részvény-keletkeztetés, részvény-allokációA részvénykeletkeztetést a Kampánygazda vállalkozással való szerződés keretén belül a KELER Zrt. végzi, amit a Kampánygazda és a Tőkeportál utasítására a Befektetők értékpapírszámla-vezetője számláján allokál, amely azt a befektetők profil adataiban szereplő számlájára transzferál.
StartupTőkebevonásra érett és azt tervező, jelentős növekedésre, illetve érdemi társadalmi hatás gyakorlására alkalmas üzleti modellt bemutatni és megvalósítani képes, és/vagy már megvalósított termékkel rendelkező, és/vagy annak megvalósíthatóságát és piacra vitelét érdemben bizonyítani képes, megalapított vagy alapításra érett kezdő vagy kisvállalkozás. A Platformon jogképes vállalkozás indulhat, amely részvénycélú Kampányt részvénytársasági formában hoz létre.
TérülésA Kampányban bemutatott üzleti (pénzügyi) terv megvalósításához szükséges tőke, mint Befektetés akkor térül meg, amikor a vállalkozás havi bevételeiből felhalmozódó és már el nem költött szabad készpénzállomány eléri a Befektetés mértékét. Az adózás utáni eredményhez, mint osztalékhoz hozzáférhet a Befektető akkor, ha a vállalkozás közgyűlése osztalékkifizetést határoz el.
Tőkecél

 

A Tőkecél a Kampánygazda által meghatározott, a befektetés-célú Kampányban bevonni kívánt tőke összege, amelyet a Kampány indításának napján rögzített MNB középárfolyamon kell meghatározni. A Kampánygazda meghatározhatja sávosan is a Tőkecélt, minimum-maximum sávban. Ez esetben a Minimális Tőkecél elérésekor a Kampány sikeresnek minősül.
Tpt.A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Üzleti Angyal Befektetői ProfilAzonosított Felhasználó által létrehozott Profil. Az Üzleti Angyal Befektetői Profil választásának nincsenek jogszabályi előírásai, és nem vonatkoznak rá külön felhasználási feltételek, de azt sugallja, hogy az e profillal regisztráló Felhasználó rendszeresen és viszonylag jelentős összegeket fektet be kezdő vállalkozásokba.
ValidációAz a folyamat, amely során a Tőkeportál, illetve megbízott szakértő mentorai és tanácsadói felmérik és értékelik a Kampánygazda megoldását, az arra vonatkozó piaci igényt és üzleti modelljét.

A Felhasználói azonosítási folyamat is validáció, amelynek során a Tőkeportál a Felhasználó által megadott adatokat és iratokat saját hatáskörben, illetve erre szakosodott szolgáltatóval, illetve az irat kibocsátó szervével való egyeztetés során ellenőrzi.

Vezető BefektetőA vezető befektetői szerepet (jellemzően a százmillió Ft feletti tőkecélú kampányok esetében) vállalhatja egy Angyalbefektető vagy Befektetői Profillal rendelkező jogi személy, vagy bármely olyan Befektetői Profillal rendelkező Felhasználó, akinek vezető befektetői minőségét a Tőkeportál előzetesen jóváhagyta, és akinek feladata, hogy a Befektetési Feltételeket megtárgyalja a Kampánygazdával a keresett tőke 10-50%-ért cserébe, amit a Kampányban részt vevő többi Befektető a Befektetési Feltételek elfogadása mellett kiegészít. A Vezető Befektető által a Kampánygazdával letárgyalt, az összes Befektető számára kikötött jogokat a Befektetési Feltételek tartalmazzák.
CélösszegA Célösszeg a Kampánygazda által meghatározott, a támogatás-célú Kampányban bevonni kívánt összeg, amelyet a Kampány indításának napján rögzített MNB középárfolyamon kell meghatározni. A Kampánygazda meghatározhatja sávosan is a Célösszeget, minimum-maximum sávban. Ez esetben a Minimális Célösszeg elérésekor a Kampány sikeresnek minősül.

 

Jogi Megfelelés A Tőkeportál a saját szabályzatait az európai uniós és a magyar jogszabályokkal összhangban alakítja ki és egymással is, szerződéseivel is összehangolja (compliance).

Támogatás-célú kampány esetén egyszerűsített jogi megfeleltetésre kerül sor, amelynek során a vállalkozás/szervezet nyilvántartási adatait vizsgálja.

KampánygazdaAz a nyilvántartásba vett szervezet, nonprofit vagy forprofit vállalkozás, amely a Platformon indított Kampányával hívja fel a Támogatók figyelmét finanszírozási igényére.
TámogatásA Platform regisztrált Felhasználójának az adott Kampány “Támogatom” gombjára történő kattintással tett nyilatkozata és a támogatás összegének megfizetése.
Támogatás-célú kampányA Támogatás-célú Kampány a Kampánygazda vállalkozás vagy szervezet által kitűzött cél finanszírozására irányuló eljárás, ami a Kampánygazda által benyújtott, a Tőkeportál által jóváhagyott és a Platform felületén közzétett, előre meghatározott időtartamig tartó, elektronikus Kampánydokumentációt tartalmazó online tartalom, amelynek része a Kampánygazda által a Kampányra hivatkozó bármilyen kommunikáció. A közösségi finanszírozási kampányokra jellemző a Platformon belül elérhető Fórum is, ahol a Kampánygazdától kérdezhetnek a Felhasználók.

 

Támogatás-célú közösségi finanszírozásAlternatív (bankrendszeren kívüli) finanszírozási forma. Támogatás-célú Közösségi Finanszírozás alatt az erre szakosodott, internetes platformokon közzétett vállalkozások vagy szervezetek által indított finanszírozási Kampányokat értjük. A Kampány általános információi a Látogatók számára is elérhetőek, de a részvételhez regisztráció szükséges a Platformon. A Kampány akkor sikeres, ha a beérkező támogatások a Kampányban meghatározott időtartam alatt elérik a Minimális Célösszeget.
TámogatóA Platform bármely regisztrált Felhasználója, aki részt vesz egy Támogatás-célú kampányban.
Támogatói KampánydokumentációA Kampánygazda által készített és Tőkeportál részére jóváhagyásra benyújtott dokumentum csomag, amely tartalmazza a kampányvideót, a a Kampánygazdát és a Célösszeg felhasználását bemutató kampányleírást, az egyoldalas nyilvános összefoglalót (one pager), valamint a támogatói prezentációt (deck) magyarul és angolul. Jóváhagyást követően e dokumentumok a Kampány indításakor lesznek elérhetőek a Támogatók számára.

A Kampánydokumentáció a Kampány alatt nem módosítható, és 3 hónapig érvényes, amely maximum 30 nappal hosszabbítható, de ha ezalatt nem indul el a Kampány, a dokumentációt frissíteni kell.

A Kampány előkészítése és a közzétételre vonatkozó jóváhagyása során a Tőkeportál úgy tekinti, hogy a Kampánygazda vállalkozástól származó információk megfelelőek, érthetők, nem félrevezetők. A Tőkeportál alapfokú átvilágítást végez, de a közzétett információk helyességéért nem áll helyt.