#TŐKEPORTÁL

Fogalomtár

A Tőkeportál szabályzataiban, szerződéseiben és kommunikációjában gyakran használt fogalmak magyarázata

A Tőkeportál a jogszabályi keretek és a nemzetközi jó gyakorlat[1] alapján szervezi meg működését, jelenleg olyan tevékenységet folytat a tőkepiacon, amely nem tartozik a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) engedélyezési hatáskörébe. Szolgáltatásunkat elsősorban Általános Szerződési Feltételeink és a kapcsolódó szabályzataink szabályozzák, amelyek minden Azonosított Felhasználónk számára elérhetőek.

Jelen oldalon a Tőkeportál szabályzataiban, szerződéseiben és kommunikációjában gyakran használt fogalmak magyarázatát olvashatod.

Kérdés esetén írj a hello@tokeportal.com-ra vagy használd a Platformon (az appon) belüli chatszolgáltatást!

 

[1] A nemzetközi jó gyakorlat (best practice) alatt következetesen az európai uniós jog alatt működő befektetési célú (equity based crowd funding, crowd investing) platformok által követett közismert és bárki által megismerhető gyakorlatot értjük.

fogalom neve fogalom kifejtése, definíciója
App, Platform A Tőkeportál Zrt. által üzemeltetett online platformszolgáltatás, amely közösségi finanszírozási szolgáltatást nyújt. Elérése: https://app.tokeportal.com/
Általános Felhasználási Feltételek (ÁFFB és ÁFFT) Tartalmazza azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Platform céljának megismeréséhez, és az annak révén elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, ami alapján az Érdeklődő el tudja dönteni, hogy Felhasználóvá válik-e. Külön felhasználási feltételek vonatkoznak a befektetéscélú (AFFB) és támogatáscélú (AFFT) kampányokra.
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSzF) A Tőkeportál Hitelesített felhasználókra, Kampánygazdákra, szerződéses Partnerekre és Mentorokra vonatkozó szabályzata, amelyet az érintettek a Befektetői profil választásakor, a Befektetői tudásteszt kitöltése előtt fogadják el. A nem hitelesített Felhasználókra az Általános Felhasználási Feltételek (AFF) vonatkoznak.
Átvilágítás, Due Diligence A Kampánygazda illetve a Céltársaság átfogó jogi és pénzügyi szakértői vizsgálata a kockázati tőke befektetések iparági gyakorlata alapján, ami azt biztosítja, hogy sikeres kampányt követően a tőkét a Kampánygazda a Kampányban meghirdetett módon, az abban megjelölt célokra fordítja, nem következett be olyan körülmény, ami ebben megakadályozza. Az Átvilágítást a Vezető befektető vagy a Delegált személy végezteti el és igazolja azt le a Tőkeportál irányába.
Befektetés A befektetői profillal rendelkező Felhasználónak az adott Kampány “befektetek” gombjára történő kattintással tett szándéknyilatkozata, amellyel jogosultságot nyer a kampányban bemutatott befektetési lehetőség részleteinek megtekintésére, a részvények átvételére vonatkozó Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozat (EKNy) megtételére, ami a Kampány Utolsó Napjáig visszavonható, ennek híján véglegessé válik. Ha a Kampány sikeres, akkor a teljes tőkét be kell fizetnie, a keletkező részvényei pedig – az alaptőke-emelés után – az értékpapírszámlájára kerülnek.
Befektetői motivációk, csomagok (Perks) A Kampánygazda által meghirdetett kedvezmény, amit a befektetői érdeklődés felkeltése érdekében, a Közösségi Finanszírozás nemzetközi jó gyakorlata alapján – a különböző összegű befektetési szándékokat a befektetési összeghez képest a kampány során meghirdetett „akciókban”, azaz valamilyen, a Kampány egy bizonyos időszakára vonatkozó, tipikusan a gyors, vagy nagyobb összegű befektetésekre vonatkozó kis értékű juttatásokkal jutalmazza. Ha a Kampánygazda a csomagot a Kampány kezdetét követően, később hirdeti meg, és Bónuszrészvényt, azaz cégérték-kedvezményt tartalmaz, akkor azt ki kell terjeszteni a korábbi Befektetőkre is abban az esetben, ha a csomagban jelzett minimális tőkebefektetést az adott Befektető végrehajtja vagy végrehajtotta. Az adott Befektetési összeghez tartozó juttatás a Befektetési csomag. A Befektetési csomagban ígért juttatások teljesítési határideje a tőkeemelésben érintett új részvények allokációját követő 3 hónap.
Befektetési Feltételek
(Term Sheet)
A Kampánydokumentáció része (2022. június 30-ig), amely a leendő részvényesek jogait, valamint a Kampánygazda illetve a Céltársaság irányítására vonatkozó lényeges szabályokat és üzleti feltételeket tartalmazza. A kampány indikatív befektetési feltételek mellett indul, azaz az a Kampány lejáratáig módosítható azzal, hogy a változást a Kampánygazdának a Kampány fórumán be kell jelentenie. A 2022. július 1-et követően induló Kampányok lényeges feltételeit a KIIS tartalmazza.
Befektető:
Befektetői profil, Tapasztalt és tapasztalatlan befektető, Angyalbefektető, Vezető befektető
A Platformon Befektetői profillal rendelkező, Hitelesített felhasználókat egységesen Befektetőnek nevezzük, függetlenül a jövőbeni Befektetői profiljuktól, miszerint megkülönböztethető a Tapasztalt és a Tapasztalatlan befektető, továbbá, alprofilként az Angyalbefektető, a Tapasztalt befektetőnek nem minősülő Jogi személy és a Tapasztalt befektető. A Tapasztalt és a Tapasztalatlan befektetők közötti különbségtételnek a szakmai ügyfelek és a lakossági ügyfelek közötti, a 2014/65/EU irányelvben megállapított különbségtételen alapul.

A Tapasztalt és a tapasztalatlan befektetők közösségi finanszírozással kapcsolatos tapasztalatai és ismereteit kétévente újraértékelésre kerülnek. Az ECSPR határozza meg a Tapasztalatlan befektetők kockázatvállalási és veszteségviselési képességének ellenőrzését, azaz azt, hogy milyen feltételek mentén kezdeményezhetnek befektetést: ha a Tapasztalatlan befektető befektetési szándéknyilatkozata meghaladja a nettó vagyonának 10%-át, a rendszer erre elvégzett szimulációban felhívja a figyelmet a befektetési kockázatviselésre.

A Befektetői Tudástesztet és a Kockázatviselési szimulációt a Tapasztalatlan befektetőknek évente szükséges megismételnie és sikeres teljesítést követen el kell ismerniük, hogy megkapták a kockázatviselési szimuláció eredményeit.

A választott Befektetői profilhoz ki kell tölteni és hitelesíteni kell a személyes adatokat és el kell fogadni az ÁSzF-et.

Angyalbefektetői profilt az kaphat, aki előzetesen vállalja, hogy minimum 1M Ft-tal fektet be egy-egy kampányba, évente minimum 3-ba, a nevét és befektetői profilját vállalva.

Egy kampányban a Vezető befektetői szerepet vállalhatja egy Angyalbefektető, vagy Befektetői profillal rendelkező jogi személy, vagy bármely olyan Befektetői profillal rendelkező Felhasználó, aki minimum 10 ezer EUR befektetést vállalt, és akinek vezető befektetői minőségét a Tőkeportál előzetesen jóváhagyta, és akinek feladata, hogy a Befektetési Feltételeket megtárgyalja a Kampánygazdával és annak átvilágítását elvégezze.

Befektetői tudásteszt és kockázatviselési szimuláció Minden nem Tapasztalt befektető által kitöltendő rövid online kérdőíves teszt, ami a kezdő vállalkozásokba (startupokba) való Befektetés kiemelt kockázataira hívja fel a figyelmet. Legkésőbb a tevékenységi engedély megszerzését követően ezt a Befektetői tudásteszt váltja fel az ECSPR 21. cikke szerint, amely a Tapasztalatlan befektető kockázatviselési szimulációját fogja tartalmazni. A Befektetői tudásteszt és szimuláció a Tapasztalatlan befektető esetében évente felülvizsgálatra kerül és sikeres teljesítést követen el kell ismerniük, hogy megkapták a kockázatviselési szimuláció eredményeit.
Bszt. A befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Bónuszrészvény Ellenérték nélküli (ingyenes részvény), amit a Kampánygazda biztosíthat a befektetőinek például egy Befektetési csomag keretében. Ekkor a kikötött befektetési összeg felett annak egy meghatározott százalékáig a saját részesedéséből további részvényeket ad át a befektető számára. A bónuszrészvények lehetnek törzsrészvények vagy elsőbbségi részvények is. Az átadás jogcíme a befektetői megállapodás. A bónuszrészvények átadási határideje a tőkeemelésben résztvevő részvények megkeletkeztetését és allokációját követő 3 hónap.
Cégérték, pre-money A cégérték a Kampány előtti (pre-money) cégérték, amit úgy számít ki a Kampánygazda, hogy a bevonandó tőkéért kínált részesedéssel együtt számított jövőbeli cégértékből levonja a felkínált részesedés értékét, azaz a Minimum tőkecélt. A cégértékelés a scoring része, amelyben a Tőkeportálnak felülvizsgálati joga van. A cégértékelést a Kampánydokumentáció tartalmazhatja.
Céltársaság A tőkebefektetésben részesülő vállalkozás, e szabályzatban a Kampánygazda társaság. Ha SPV is érintett a tranzakcióban, amely a közösség tőkéjét gyűjti, akkor az SPV fektet be a Céltársaságba. A Céltársaság felel a befektetés felhasználásáért.
Dematerializált értékpapír A 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján előállított, elektronikus jel formájában megtestesülő értékpapír, részvény, amit a Befektető a Sikeres kampányt követően a Kampánygazda társaságban megszerez az általa közölt adatok alapján akként, hogy a Befektetői profiljába feltölti az értékpapírszámla-kivonatát (A forgalmi adatokat kitakarva) vagy a szerződését.
Diverzifikáció Befektetési stratégia, amelynél általános kockázatok csökkentése érdekében különböző eszközosztályokba fektetsz. Diverzifikált portfólió esetén kisebb annak a kockázata, hogy egyetlen esemény vagy rossz befektetés jelentős kárt okozzon.
Drag-along jog A Term Sheetben vagy a KIIS-ben a befektetők által kikötött feltétel, melynek lényege, hogy a Vezető befektető és a Kampánygazda az általa ígért hozamelváráson felüli hozamot biztosító vételi ajánlat esetén kikényszerítheti a többi részvényes részvényeinek eladását is.
ECSP Rendelet, ECSPR 2021. november 10-én hatályba lépett, az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 rendelete
Előregisztráció Egy adott kampány indulását megelőző, kötelezettséget nem jelentő regisztráció, hírlevél-feliratkozás. Célja, hogy az érdeklődő egy kampány indulásáig a platformon már élő regisztrációval rendelkezzen, megismerkedhessen a kampánygazdákkal, hogy pontosan mennyi tőkét, milyen cégértéken, miért szeretnének bevonni a vállalkozásukba. A kampánygazda így mérheti fel az elsődleges érdeklődést. E szakasz alatt folyik a Kampánydokumentáció véglegesítése. Az előregisztráció a Kampány indításával zárul.
Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozat (EKNy) A Ptk. Ptk. 6:360-6:365. §§- és a Tpt. 47.§ (7) alapján kialakított befektetési folyamat a Befektetési szándék kinyilvánítására, amelyet a Befektetői profillal rendelkező Felhasználó az adott Kampánnyal kapcsolatos befektetésre szánt összeg megjelölésével tesz meg, s amit a Kampánygazda a szándék érvényességét bizonyító előlegnek vagy a teljes összegnek a letéti számlán határidőben történő jóváírásakor fogad el. A Tőkeportál az előleg összegét és a letéti számla adatait az EKNy dokumentum kiállításával és visszaigazolásával, annak a Befektető profiljába történő feltöltésével együtt közli a Befektetővel.
Exit, Exitstratégia A vállalkozás eladása, jellemzően felvásárlás vagy tőzsdei bevezetés során történő értékesítés, amely a startup vállalkozások esetében, jellemzően évek múlva következik be, amikor a Befektetők el tudják adni a vállalkozásban szerzett teljes részesedésüket. A korai fázisban lévő vállalkozások befektetői leggyakrabban az Exit során realizálnak nyereséget a Befektetéseiken, illetve a részvények (másodlagos forgalmazása révén történő) eladása során. A Tőkeportál nem szabályozott piac, amely a másodlagos kereskedelmet bonyolít, de megjeleníthet vételi és eladási ajánlatokat, amiket a Befektetők a Platformon kívüli adásvételben bonyolíthatnak le.
Érdekellentét, összeférhetetlenség Az ECSPR (26.) bekezdése és 8. cikke alapján a közösségi finanszírozási szolgáltatóknak nem fűződhet semmilyen érdeke a közösségi finanszírozási platformon szereplő közösségi finanszírozási ajánlatokhoz. A fő tulajdonosok, a vezetők és az alkalmazottak, valamint a hozzájuk meghatározó befolyás révén szorosan kapcsolódó természetes vagy jogi személyek nem járhatnak el projektgazdaként a közösségi finanszírozási platformjukon kínált közösségi finanszírozási szolgáltatásokkal kapcsolatban. E fő tulajdonosoknak, vezetőknek, alkalmazottaknak és természetes vagy jogi személyeknek azonban nem szabad megtiltani, hogy a közösségi finanszírozási platformjukon kínált projektekben befektetőként vegyenek részt, amennyiben megfelelő biztosítékok állnak rendelkezésre az összeférhetetlenség megakadályozására.

A Tőkeportálnak semmilyen érdeke nem fűződhet a közösségi finanszírozási platformjaikon szereplő közösségi finanszírozási ajánlatokhoz.  Amennyiben a Tőkeportál által kínált befektetéscélú projektekben befektetőként fogadja el a közösségi finanszírozó szolgáltató személyek bármelyikét, azt teljes körűen közzé kell tennie a platformon, ideértve azon konkrét közösségi finanszírozási kampányokra vonatkozó információkat is, amelyekbe az érintett személyek befektettek. A Tőkeportálnak biztosítania kell, hogy az ilyen befektetésekre a többi befektetőre vonatkozó feltételek mellett kerül sor, valamint hogy e személyek nem részesülnek megkülönböztetett bánásmódban, illetve nem élveznek elsőbbséget az információkhoz való hozzáférés terén.

Érdeklődő A platformra be nem regisztrált ügyfél, a weboldalak látogatója, aki felvette a kapcsolatot a Tőkeportál ügyfélszolgálatával, avagy a hírlevelünkre feliratkozott, de még nem regisztrált.
Értékpapír-számla A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 46. pontja szerint a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.
Fedezett hónapok száma, runway Kampánygazda üzleti terve szerinti havi fix költségek (burn rate) fedezettsége hónapok számában kifejezve, amit a Kampánygazda az Egyoldalas Összefoglalóban, illetve a Pénzügyi terv összefoglalóban jelez.
Felhasználó: Felhasználói profil, Hitelesített Felhasználó A Felhasználó az email-címmel vagy közösségi média profillal a Platformon regisztrált, ezáltal Felhasználói profillal (röviden: profillal) rendelkező, de még nem hitelesített (azaz egyedileg előre nem ismert) természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Platformon közölt tartalmak csak korlátozott részéhez férhet hozzá. A Felhasználóból a Hitelesítési eljárás (KYC) folyamatának sikeres teljesítését követően Hitelesített felhasználó, a Befektetői státusz megszerzését követően Befektető lesz.
Felügyelet Az ECSPR-ban meghatározott nemzeti hatóság (National Competent Authority, NCA).
Fórum A Tőkeportál szolgáltatása, a Platformon létrehozott üzenetváltásra alkalmas online felület, amelyen a Befektetők vagy Támogatók közvetlenül a Kampánygazdának tehetik fel kérdéseiket, amelyek megválaszolására a Kampánygazda köteles.
Hígulás Amennyiben egy vállalat a sikeres kampánya után további részvényeket bocsát ki, azzal csökkentheti a korábbi befektetők részvényeinek értékét és ezzel a vállalat arányos felelősségvállalását. Ezt a folyamatot nevezik hígulás (dilution). Egy jövőbeni újabb részvénykibocsátás esetén, amennyiben nem fektet be ismét a befektető, fennáll a veszélye a hígulásnak, és ezzel csökkenhet befektetésének értéke. Ezért a lakossági befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ismételt tőkeszükséglet vagy a növekedési lehetőségek kihasználása miatt fennállhat a későbbi ismételt részvénykibocsátás.
Hitelesítési eljárás A Tőkeportál által lefolytatott, az ÁSzF-ben meghatározott, az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelő, a Felhasználó személyazonosságát, adatait, okmányait ellenőrző eljárás, amely során a Felhasználóból Hitelesített felhasználó lesz. A KYC (Know Your Customer), avagy hitelesítés-szolgáltató feladata a felhasználók hitelesítése. A szolgáltatás a Tőkeportál kiszervezett tevékenysége. A Platformon ezt jelenleg a Sum and Substance Ltd. (https://sumsub.com) látja el.
Impact, társadalmi hatás A Közösségi Befektetők vagy Támogatók számára a Kampány vonzerejét növeli, ha a pénzügyi szempontból eredményes működés mellett megoldásukkal társadalmi kihívásokra is képesek választ adni, a fenntarthatóságra különösen ügyelnek. Az impact hatást kiváltó vállalkozások különösen alkalmasak Közösségi Finanszírozásra, hiszen az adott társadalmi probléma kapcsán érintett közösségek a megoldás reményében a Kampány Befektetőivé vagy Támogatóivá válhatnak.
Inkubálás, Inkubációs tanácsadás, mentorálás A Tőkeportál a hozzá jelentkező, tőkebevonási igénnyel rendelkező projekteket, vállalkozásokat inkubációs tanácsadással segíti a Kampányindításig. Ezen projektek kizárólag a Mentorok számára érhetőek el a Platformon is, mentoráláscélú vagy inkubációs projektek néven. Ezek a projektek nem gyűjtenek befektetést.
Jegyzett tőke Az az összeg, amit a tulajdonosok a társaság alapításakor véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak. A jegyzett tőke nem szükségszerűen csak készpénzből áll, lehet vagyoni értéket képviselő, nem pénzbeli hozzájárulás is, azaz apport. A jegyzett tőkét cégformánként különböző néven nevezzük, például részvénytársaságnál alaptőke, korlátolt felelősségű társaságnál törzstőke, betéti társaságnál vagyoni betét.
Jogi Megfelelés, Compliance A Tőkeportál a saját szabályzatait az európai uniós és a magyar jogszabályokkal összhangban alakítja ki és egymással is, szerződéseivel is összehangolja.
Befektetéscélú kampány esetén a Kampánygazdák vállalkozásait két lépcsőben vizsgálja: az alapfokú jogi megfeleltetés során a cégstruktúrát alakítják ki, hogy a Kampánygazda vállalkozás zártkörű forgalomba hozatal révén részvénytőkét tudjon bevonni, A 2. lépcső az alaptőke-emelés. E két lépéshez szükséges dokumentumokat a Tőkeportál által kijelölt/jóváhagyott ügyvédi iroda bevonásával a Kampánygazda készítteti el.
Jogi személy (céges) profil Hitelesített felhasználó által létrehozott olyan Befektetői profil, amely mögött jogi személy (pl. egy cég, vállalat), vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet áll.
Kampány, Projekt A Tőkeportál platformon indítható Befektetéscélú, vagy Támogatáscélú közösségi finanszírozási kampány. Az ECSPR projektnek nevezi a befektetéscélú kampányokat, amelyekből két típust ismer el: a kölcsöncélú kampányt és a részvénycélú kampányt.

A Kampányfázisai:

előregisztrációs fázisban lévő, még befektetést nem fogadó kampány,

zártszakaszú kampány, amely csak az előregisztráltak számára érhető el, de már befektetéseket fogad,

nyílt szakaszban lévő kampány, amely a Kampány Utolsó Napjával végződik, és a Kampányzárásig tart, amíg a Kampány Utolsó Napjáig jelzett befektetési szándékok utáni előlegek beérkeznek a Letéti számlára. Ez az összeg a Sikerdíj alapja.

A Kampányzárás utáni fázis addig tart, amíg a részvények megkeletkeznek. A Kampánygazdának a Kampányra vonatkozó kötelezettségei addig tartanak, amíg a Tőkeportál irányába igazolja, hogy minden Befektető megkapta az általa befektetett összegért járó részvényeket.

Kampánydokumentáció A Kampánygazda által készített és Tőkeportál részére jóváhagyásra benyújtott dokumentum csomag, amely tartalmazza a kampányvideót, a kampányleírást, a pénzügyi tervet, az egyoldalas nyilvános összefoglalót (One pager), a befektetési prezentációt (Pitch deck), valamint a KIIS-t. Utóbbi helyett a 2022. július 1 előtt indult kampányok esetében a Befektetési Feltételeket magyarul és angolul. A benyújtott információkat a Tőkeportál a scoring folyamat révén vizsgálja felül. A végleges Kampánydokumentációt a Kampánygazda publikálja a Platformon, amivel elindul a Kampány.
Kampánygazda, Projektgazda Olyan Befektetői státuszt szerzett Felhasználó, aki a Tőkeportállal kampányindítási megállapodást kötött és a platformon befektetéscélú kampányt indít. Az ECSPR: I. fejezet 2. cikke szerint projektgazda bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely közösségi finanszírozási platformon keresztül keres finanszírozást.

A Tőkeportál kampánygazda fogalma megegyezik az ECSPR-beli projektgazda fogalommal.

Kampány Első Napja Az a nap, amelyen a Kampánygazda a Kampányt a Platformon közzéteszi, azaz elindítja, és amely Kampány e naptól kezdve 45 vagy 60 napon keresztül, illetve a Maximum Tőkecél eléréséig tart, s amely napon ez bekövetkezik, azt a Kampány Utolsó Napjának nevezünk.
Kampány időtartama, Kampányidőszak A Kampány információi között feltüntetett időtartam (naptári napok számában, a Kampány Utolsó Napját is meghatározva), amely alatt a Kampány fut, és amely alatt a Minimum Tőkecélt, vagy más néven Kampánycélt el kell érni: ez a nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelően maximum 45–60 nap.
Kampányidőszak alatt a Kampányra való teljes felkészülést, a Kampány időtartamát és befektetéscélú kampány esetén az alaptőke-emelés lebonyolításához szükséges időszakot értjük.
A zárt, illetve nyílt kampányszakaszok külön számlálják a Kampányból hátralévő napok számát.
Kampány Utolsó Napja A Kampány oldalán Kampány lejáratának dátumaként megjelölt banki munkanap, kivéve akkor, ha a Kampány korábban elérte a Maximum Tőkecélt. (Lásd még: Sikeres kampány). A Befektetők eddig a napig tudnak befektetési szándéknyilatkozatot tenni, vagy azt visszavonni. A Kampánygazda az utolsó előtti napig tudja a Kampánydokumentációt módosítani, illetve bármilyen új információt megosztani vagy módosítani.
Kampányindítási költségek A kampányindítás költségeket a Díjszabályzat tartalmazza.
Kampányindítási megállapodás A Tőkeportál és a Kampánygazda vagy alapítója között az együttműködés kezdetekor létrejött írásbeli megállapodás, amely tartalmazza a Kampány egyedi feltételeit, így a Minimum és Maximum Tőkecélt, a kampánystruktúrát, a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jövőbeni együttműködés feltételeit. Az együttműködés üzleti feltételeit a Kampányindítási megállapodás részét képező ÁSZF szabályozza, különös tekintettel a kizárólagosságra és a díjak számításának alapjaira.
Kampánykommunikáció A kampánygazda Kommunikációs terve alapján a Tőkeportállal együttműködésben végrehajtott, hírlevél, online marketing és eseményalapú kommunikáció, amelynek célja, hogy a Felhasználók tudomást szerezzenek a Kampányról és informálódjanak, kérdéseket tehessenek fel.
Kiemelt befektetési információkat tar-talmazó adatlap (KIIS) A kampánydokumentáció részeként a Tőkeportál az ECSPR 23. cikke alapján jóváhagyja minden egyes közösségi finanszírozási ajánlatra vonatkozóan a projektgazda által összeállított, kiemelt befektetési információkat tartalmazó, maximum 6, A4 méretű, az ECSPR-ben meghatározott tartalmú adatlapot, amely a kampány oldalán a Dokumentumok fülön minden Hitelesített felhasználó számára megtekinthető. A KIIS-t a Tőkeportál az ECSPR engedély megszerzéséig tájékoztató jelleggel alkalmazza, azt követően a jogszabály által meghatározott módon nyújtja azt be a Tőkepiaci Felügyeletnek.
Kockázati Tájékoztató Az ECSPR előírásai szerint a Tőkeportál által készített tájékoztató, amelynek célja, hogy a potenciális Befektetők tájékozódjanak a Platformon keresztül történő Befektetések kockázatairól. Azt, hogy megértették a tájékoztatóban ismertetett kockázatokat, a konkrét befektetési döntés meghozatala előtt a Befektetőknek el kell fogadniuk.
Kötbér A Kampánygazdák és a Felhasználók esetleges szerződésszegése, mulasztásai miatt fizetendő díjak, amiket a Díjszabályzat tartalmaz.
Közösségi finanszírozás, közösségi finanszírozási szolgáltatás Az ECSPR 1. cikk (1) bek. a) pontjában, továbbá a Tpt. II. fej. 78a és 78b pontjában szabályozott, alternatív (bankrendszeren kívüli), online, platform-alapú finanszírozási forma. Befektetéscélú közösségi finanszírozás alatt az erre szakosodott, internetes platformokon közzétett zártkörű részvénytársaságok által indított online tőkegyűjtési kampányokat értjük, ami a Tőkeportál folyamatában a Ptk. zártkörű alaptőke-emelési szabályainak (3:296§ (3) bek.) feleltethetők meg. A befektetési lehetőség általános információi a látogatók és a felhasználók számára is elérhetőek, de az ajánlat csak a befektetői profillal rendelkező, egyedileg előre meghatározott, Hitelesített felhasználók számára érhetők el. A tőkebevonás akkor sikeres, ha a letéti számlára beérkező előleg, illetve tőke alapján számított összeg a kampányban meghatározott időtartam alatt eléri a Minimum tőkecélt. Az így alaptőkét emelt társaság zártkörű részvénytársaságként folytatja tovább a működését, az új részvényesek a kampánygazda vállalkozás irányításában – a befektetési feltételekben előre részletezett feltételeknek megfelelően – jellemzően nem vesznek részt.
Letéti számla A letéti számlát az arra jogosult pénzintézetnél, a Tőkeportál jóváhagyásával nyithat a Kampánygazda, amelyre a Befektetők az EKNy-ban meghatározott előleget, majd a teljes tőkét utalják. A Letétet a Kampánygazda csak Sikeres kampány esetén és csak a sikeres átvilágítást és alaptőke-emelést követően, a Tőkeportál jóváhagyásával használhatja fel.
Likviditás Likvidnek nevezzünk egy eszközt akkor, ha az az adott piacon jellemző időn belül piaci áron eladható. A startup vállalkozások részvényei, bár jellemzően forgalomképesek, de nem likvidek, mert forgalmazásuknak nincs szervezett piaca. Többek közt a likviditás hiánya (az illikviditás) jelenti a kezdő vállalkozásokba való Befektetés kockázatát.
Onboarding, Onboarding folyamat támogatása Felhasználó regisztrációs folyamata, illetve ügyfélszolgálati támogatás a regisztrációs folyamat végig vitelében; Hitelesített felhasználó, majd Befektető/Kampánygazda státusz megszerzésében.
Panasz A Panaszkezelési Szabályzat alapján, a Felhasználó által szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, honlapon keresztül) tett megkeresés, amelyben a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a Tőkeportál részéről történő teljesítéssel, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő tevékenységét vagy elmulasztását kifogásolja a panaszos.
Partner A Tőkeportállal szerződéses kapcsolatba lépő természetes és jogi személyek.
Pitch, Pitch deck A Befektetési vagy Támogatási lehetőség (kérés) bemutatása, azaz a Minimum és Maximum Tőkecél, bemutatása, indoklása, és annak felhasználási terve. Jellemzően egy 3–8 perces élő prezentáció a kért összegből megvalósítandó pénzügyi (üzleti) tervről, amit egy 15–20 oldalas írásbeli prezentáció (Befektetési deck, Támogatói deck vagy Pitch deck) kísér. A nemzetközi gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a kampányt összefoglalóan pitchnek nevezik. A Kampányvideó a szöveges deck videó változata, tehát az is egy pitch. (Lásd még: Kampánydokumentáció). A Pitch deck egy tipikusan nyilvános írásos prezentáció, amelynek tartalmi elemei leírják a tőkét kereső vállalkozás tevékenységét, a tőkecélt, a cégértékelést, és a kért tőke felhasználását, de önmagában nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Polgári Törvénykönyv, Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Portál, platform A https://tokeportal.com és a https://app.tokeportal.com, valamint a további, a Tőkeportál tulajdonába kerülő domain-eken elérhető weboldalak e célra kialakított internetes felületei.
Prospektus Rendelet Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Regisztráció A Platformon email címmel vagy közösségi média profillal történő regisztrációs eljárás, ami böngészést és Támogatási tranzakció indítását teszi lehetővé, de nem teszi lehetővé a részletes szabályok és a Kampányok Befektetési Feltételeinek megtekintését, vagy Befektetési tranzakció indítását sem, mert ahhoz hitelesítés szükséges. A regisztrációt követően az Érdeklődőből Felhasználó lesz, aki hitelesítést követően Befektetői státuszt szerez.
Részvény-keletkeztetés, részvény-allokáció Sikeres kampányt követően, a Kampánygazda felelőssége, hogy a Befektetők a részvényeikhez jussanak. Ennek során az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően elindítja a részvénykeletkeztetést KELER Zrt.-nél, felhasználva a Befektetők által megadott értékpapírszámla-számokat, amelyekre a KELER az új részvényeket allokálja. Jelen Szabályzat hatályba lépésekor a tipikus eljárási idő a Sikeres kampányzárást követő 3-4 hónap.
Scoring (megfelelőség) Annak érdekében, hogy a Kampánygazda személye a befektetők számára megbízható, tisztességes, egyértelmű és kételyektől mentes legyen a Tőkeportál saját kiértékelési rendszert használ a kampányokat megelőzően, abból a célból, hogy felmérje az esetleges kockázatokat és megbizonyosodjon a kapott információk valódiságáról. Ezen pontrendszer alapján a Kampánygazda kellő pontszám elérése és a kritériumoknak való megfelelés esetén kampányindításra alkalmassá válik.
Sikerdíj, jutalék A Kampányidőszakban sikeresen bevont tőkéből, illetve támogatásból a Díjszabályzat alapján a Tőkeportálnak járó nettó jutalék.
Sikeres kampány A Minimum Tőkecél elérésekor a Kampányt a Tőkeportál sikeresnek minősíti, de a Kampány akkor még annak lejáratáig tovább zajlik. Ha a Maximális tőkecélt, illetve Maximális Tőkecél a Kampány a lejárata előtt eléri, akkor a Tőkeportál a Kampányt lezárja.
Befektetéscélú kampány esetén ezt követően minden Befektetőnek el kell utalnia az előleg és a Befektetés közti különbözetet. Ha a zárást követően a Letéti számlán összegyűlt tőke eléri a Minimum tőkecélt, akkor a Tőkeportál a Kampányt véglegesen sikeresnek nyilvánítja. Ezt követi az alaptőke-emeléssel kapcsolatos cégjogi eljárás és a részvénykibocsátás, allokáció.
Startup Tőkebevonásra érett és azt tervező, jelentős növekedésre, illetve érdemi társadalmi hatás gyakorlására alkalmas üzleti modellt bemutatni és megvalósítani képes, és/vagy már megvalósított termékkel rendelkező, és/vagy annak megvalósíthatóságát és piacra vitelét érdemben bizonyítani képes, megalapított vagy alapításra érett kezdő vagy kisvállalkozás. A Startup nem társasági jogi kategória.
Szavazati jog A Befektető az általa vállalt vagyoni hozzájárulás teljes befizetéséig a szavazati jogát az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan, a kockázati, illetve magántőkealap által kibocsátott ideiglenes befektetési jegy alapján gyakorolja.
A szavazati jogok százalékának kiszámítása mindazon részvények alapján történik, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak, még akkor is, ha a szavazati jogok gyakorlását felfüggesztették.
Tag-along jog A tag-along jog általában a kisebbségvédelem eszközeként kerül alkalmazásra. Működésének lényege, hogy amennyiben a többségi részvényes elad, a kisebbségi részvényes jogosult hozzá csatlakozni, és az adott társaság vagyonából őt megillető részt eladni. A tag-along jogok éppen ezért a többségi részvényest arra kötelezik, hogy a részvények értékesítésére vonatkozó tárgyalások során a kisebbségi részvényes részesedését is figyelembe vegye. Ez a jog azonban nem kötelezi a kisebbségi részvényest eladásra.
Támogatás Támogatáscélú kampányban a Felhasználó által kezdeményezett tranzakció, az adott Kampány “Támogatom” gombjára történő kattintással tett nyilatkozata és a támogatás teljes összegének megfizetése. A Támogatásért nem jár ellenszolgáltatás.
Támogatáscélú kampány A Támogatáscélú Kampány a Kampánygazda nonprofit szervezet által kitűzött cél finanszírozására irányuló kampány, ami a Kampánygazda által benyújtott, a Tőkeportál által jóváhagyott és a Platform felületén közzétett, előre meghatározott időtartamig tartó, elektronikus Kampánydokumentációt tartalmazó online tartalom, amelynek része a Kampánygazda által a Kampányra hivatkozó bármilyen kommunikáció.
Titoktartási nyilatkozat, NDA NDA-t (Non-Disclosure Agreement) ír alá minden leendő ügyfél és partner, hogy a tárgyalások során felek birtokába került bizalmas adatok ne kerüljenek illetéktelen kezekbe.
Tőkecél, Minimum tőkecél, Maximum tőkecél A Tőkecél a Kampánygazda által meghatározott, Kampányban bevonni kívánt tőke összege, amelyet a Kampány indításának napján rögzített MNB középárfolyamon kell meghatározni. A Kampánygazda meghatározhatja sávosan is a Tőkecélt, minimum-maximum sávban, amely tőkecélt a pénzügyi tervének alá kell támasztania. Ez esetben a Minimum tőkecél elérésekor a Kampány sikeresnek minősül. Befektetéscélú közösségi finanszírozási kampányban az évente bevonható tőke nagyságát az ECSPR 5M EUR-ban maximálja, azaz az ECSPR szerinti tevékenységi engedéllyel rendelkező közösségi finanszírozási szolgáltatón keresztül ennyi tőke vonható be. A tevékenységi engedély megszerzéséig a nyilvános tájékoztató készítése nélküli tőkebevonás éves maximumát a Prospektus Rendelet évi 1M EUR-ban határozza meg.
Tőkepiaci törvény, Tpt. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100120.tv)
Tőkeportál Zrt. Tőkeportál Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tranzakció Kettőféle Tranzakciót különböztetünk meg: Támogatásit és Befektetésit.
Támogatási tranzakciót bármely regisztrált Felhasználó indíthat a Támogatom gombra való kattintással, majd a támogatási összeg befizetésével. A Befektetési tranzakciók a Tőkeportálon a Befektetői profillal rendelkező, Hitelesített felhasználók által végezhető műveletek. A Tranzakció akkor lesz teljesített, amennyiben banki utalást a Tőkeportál jóváhagyja vagy a bankkártyás fizetés esetén a tranzakciót biztosító pénzügyi szolgáltató elfogadja.A Befektetési tranzakció kétlépcsős:
A Befektetési tranzakció a Befektetek gombra való kattintással elfogadott Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozattételt jelenti, ami a megadott befektetendő összeg alapján számítandó előleg átutalásából áll. Sikeres kampány esetén a végleges nyilatkozattétel az előleg és a Befektetés összege közötti különbözet határidőre történő kiegyenlítéséből áll.

Az Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozat visszavonható a Kampány Utolsó Napjáig.

A Kampánygazda általi Kampányindítási tranzakció a Tőkeportál által előzetesen jóváhagyott végleges Kampánydokumentáció feltöltéséből, a Kampány indításából, lezárásából áll, ami magában foglalja az alaptőke-emelés és az azt követő részvénykibocsátás befejezését addig, amíg a részvények a Befektetők értékpapírszámlájára kerülnek.

Utókövetés A Kampánygazdának a Kampány során vállalt későbbi üzleti teljesítménymutatóinak (KPI) előre meghatározott időközönként történő közlése, és az ahhoz rendelt Információs idő, ami alatt a Befektetők vagy Támogatók a Kampánygazdától kérdezhetnek a vállalkozás vagy szervezet teljesítményéről.
Üzleti teljesítménymutató (KPI), KPI riport A Kampánydokumentációban, különösen a KIIS-ben vagy a Befektetési Feltételekben közzétett, az üzleti terv mérföldköveinek teljesítését jól reprezentáló mutatók, amelyeket a Kampánygazda közzétesz a Tőkeportál és a saját online felületein, lehetőséget biztosítva a Befektetőnek az ezekkel kapcsolatos kérdések feltevésére, illetve azok megválaszolására.
Validáció Az a folyamat, amely során a Tőkeportál, illetve megbízott szakértő mentorai és tanácsadói felmérik és értékelik a Kampánygazda megoldását, az arra vonatkozó piaci igényt és üzleti modelljét.
A Felhasználói hitelesítési folyamat (lásd: Hitelesítési eljárás) is validáció, amelynek során a Tőkeportál a Felhasználó által megadott adatokat és iratokat, azok hitelességét saját hatáskörben, erre szakosodott KYC szolgáltatóval, illetve az irat kibocsátó szervével való egyeztetés során ellenőrzi.