*SZABÁLYOZÁS

Jogi háttér

A Tőkeportál a magyar jog hatálya alatt működik, a befektetési folyamatot a Magyar Nemzeti Bank iránymutatása szerint szabályozza.  A befektetők a Polgárjogi törvény (Ptk.) szerint létrejött részvénytársaságok részvényeibe fektetnek. A részvények forgalomba hozatalát a Tőkepiaci törvény (Tpt.) szabályozza, a befektetők minősítését a Befektetési Vállalkozásokról és az Árutőzsdei Szolgáltatókról szóló törvény (BSzt) szabályozza.

*KOCKÁZATOK

Kockázati Figyelmeztetés

A tokeportal.com oldalon a befektetési lehetőséggel kapcsolatos teljes körű és átfogó információk csak azon befektetők számára érhetőek el, akiket a Tőkeportál Zrt. jóváhagyott. A Tőkeportál nem nyújt befektetési tanácsokat, nem tesz ajánlásokat a befektetésre. A kezdő vállalkozásokba történő befektetés jelentős kockázattal jár, amelynek eredményeképpen a befektető a befektetett összeg egy részét vagy egészét elveszítheti illetve várhatóan több évig nem fér hozzá a befektetett tőkéjéhez. A Tőkeportál Zrt. felhívja a regisztrált befektetők figyelmét arra, hogy kizárólag abban az esetben fektessenek be a tokeportal.com platformon elérhető vállalkozásokba, ha a felmerülő kockázatokat vállalni tudják.

LINKEDIN

@Tokeportal

FACEBOOK

@Tokeportal

EMAIL

hello@tokeportal.com